Milieu & Recyclage

Papier en recyclage, een harmonieuze relatie

Milieu & Recyclage papieren zakken
De actoren van de papierketen spannen zich in om de inzamelgraad en recyclage van oud papier in ons land te verhogen. In 2013 werd in België meer dan 563.000 ton oud papier ingezameld1. Het  oud papier is de belangrijkste grondstof in de papierproductie en bedraagt vandaag de dag ongeveer 52%2.

Nieuwe technologische ontwikkelingen verleggen permanent de grenzen van de productie en van het gebruik van gerecycleerd papier. Verse vezels en gerecycleerde vezels zijn echter complementair en zullen altijd complementair blijven. Na elke bewerking vermindert de kwaliteit van de vezels. Een voortdurende inbreng van verse vezels in de globale productiecyclus van papier blijft noodzakelijk.

Papier en bos, een duurzame relatie

De actoren van de papierketen verbinden er zich toe de strijd tegen illegale houtkap wereldwijd te steunen.  Zij staan volledig achter de boscertificatiesystemen en de controleketen die een duurzaam bosbeheer voor de ganse keten waarborgen. Zij wensen er zeker van te zijn dat de bossen effectief en op lange termijn op een duurzame manier worden beheerd en ontgonnen.

Dit betekent dat de bossen goed onderhouden en voortdurend opnieuw aangeplant worden en dat met respect voor een reeks sociale, economische en ecologische voorwaarden. Niet verwonderlijk dat de bosoppervlakte in België en in Europa stijgt, zowel kwantitatief als kwalitatief3.

Vandaag zijn wereldwijd 300 miljoen hectaren gecertificeerd en in België is ongeveer 50% van de beboste oppervlakte PECF of FSC gecertificeerd. BagInCo International verbindt zich ertoe zo veel mogelijk PECF of FSC gecertificeerd papier als basisgrondstof in te zetten.

Papier en CO2, een natuurlijke relatie en een lange termijn visie

Papier bestaat uit houtvezels. Hout is een hernieuwbare grondstof die via fotosynthese grote hoeveelheden CO2 kan opslaan en het is net dit gas dat grotendeels verantwoordelijk is voor de klimaatsveranderingen. Door de productie van papier worden de bijproducten van het bos gevaloriseerd, wordt de natuurlijke CO2-opslag verlengd en de strijd tegen klimaatsveranderingen aangegaan.

De actoren van de papierketen verbinden zich er eveneens toe actief mee te werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door een verbetering van de energie-efficiëntie in de bedrijven. Zo hebben de sectoren van de papierproductie, de papierverwerking en de grafische industrie met de bevoegde overheid vrijwillige akkoorden gesloten ter vermindering van de CO2-uitstoot. In België is de laatste jaren de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de productie van één ton papier met 25% gedaald4.

BagInCo biedt tevens de mogelijkheid om te kiezen voor BIO-Papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval zoals bladeren en takken. Dit is een milieuvriendelijk alternatief voor papier gemaakt van houtvezels. Vraag ons gerust naar dit papier voor meer informatie.

1  Cijfers FOST Plus en Val-i-Pac

2 CEPI key statistics 2013 p19

3 Het Europees Agentschap voor Milieu (EEA) stelt daarover : “Evolueert het beheer van de bossen in Europa in gunstige zin voor de biodiversiteit.”

4 Cijfers Cobelpa en Fetra