Duurzaamheid

Circulaire economie en duurzaam verpakken

In de verpakkingswereld is er een belangrijke beweging aan de gang naar meer duurzaamheid waarbij men wil voorkomen dat verpakkingsafval in oceanen en op stortplaatsen terecht komt [1].

Verpakking op zich is echter essentieel omdat het je product vers houdt, het beschermt en het mogelijk maakt om het te transporteren. Wist je dat een product met te weinig verpakking een grotere milieu-impact heeft dan een product met meer verpakking [2]?

Verpakking gebruiken is dus belangrijk, maar hoe kunnen we de verspilling ervan tegengaan en het duurzamer maken? De vraag is duidelijk, het antwoord genuanceerder.

 

Circulaire economie

We nemen als uitgangspunt het model van “circulaire economie”. Hierbij wordt er gestreefd om het afval van vandaag om te zetten in de grondstoffen van morgen. Men wil er niet enkel voor zorgen dat de afvalstoffen terug in het circuit kunnen gebracht worden door o.a. recyclage of compostering maar wil men ook de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk houden in alle fases van het proces: van optimaal product design, efficiënte productie tot gebruik en end-of-life van een product.

Duurzaam verpakken

Als we dit toepassen op de verpakkingswereld komt het erop neer dat we moeten gaan naar  “duurzaam verpakken”. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Duurzaam verpakken is het “sourcen”, maken en gebruiken van verpakkingen die een minimale impact en voetafdruk hebben op het milieu [3]

Of een verpakking is milieuvriendelijk als het niet bijdraagt aan de verdere uitputting van natuurlijke grondstoffen.

Met andere woorden, in het licht van circulaire economie en duurzaam verpakken kan er op verschillende manieren milieuwinst gerealiseerd worden. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld de verpakking aan te passen aan het product, door de logistiek te optimaliseren, door minder energie te verbruiken bij de productie, door recycleerbaarheid of het gebruik van hernieuwbare grondstoffen [4].

 

Bio (based) verpakkingen

Er kan een stap verder gegaan worden in duurzaam verpakken en kiezen voor bio (gebaseerde) verpakkingen. Bioverpakkingen zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en/of biologisch afbreekbaar [5].

Hernieuwbare grondstoffen zijn onuitputtelijk, groeien weer aan en kunnen telkens opnieuw gewonnen worden [6]. Dit is milieuvriendelijk in die zin dat het niet bijdraagt aan de uitputting van natuurlijke grondstoffen.

 

Er zijn verschillende categorieën van hernieuwbare grondstoffen. Bij Baginco opteren we voor het gebruik van hout en bio-reststromen:

Hetgeen dat al het langste mee gaat is hout. Hier wordt het bijproduct papier van gemaakt wat we uiteraard gebruiken voor onze verpakkingen.

Er wordt ook wel eens gesproken over plantaardige hernieuwbare grondstoffen. Hout en bamboe vallen hieronder. Maar bijvoorbeeld ook maïs, rietsuiker, aardappelen, etc. Echter kiezen we bij Baginco om deze laatste niet in te zetten aangezien dit grondstoffen zijn die bedoeld zijn voor de voeding en we niet willen stimuleren om deze te gebruiken voor verpakkingen.

Bio-reststromen is een andere categorie. Dit is het afval dat overblijft nadat al het herbruikbaar of recycleerbaar afval uit de hoofdstroom is weg gehaald. Een voorbeeld hiervan is papier dat gemaakt wordt van het restafval uit de landbouw. Lees er meer over bij “Grondstoffen”.

Overzicht

Bij Baginco trachten we om in elke stap van het proces, van grondstof tot afval, te innoveren en een antwoord te bieden aan onze klanten. We zitten echter in een wereld in verandering en we moeten rekening houden met de huidige context. In wat volgt lichten we elke stap van het proces toe. Ga naar: