Wist je dat we recent het PEFC certificaat hebben behaald? PEFC is een wereldwijd certificatiesysteem dat de garantie biedt voor een duurzaam bosbeheer, rekening houdend met sociale, economische en milieu aspecten. Concreet wil dit zeggen dat het papier dat wij gebruiken afkomstig is van duurzaam beheerde bossen en dat alle schakels in de keten gecertificeerd […]

Read more